Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna klientów/kontrahentów oraz przyszłych klientów:

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Iwona Białas prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą CosmetoSAFE Iwona Białas ul. Przesmyckiego 25F/4, 05-500 Piaseczno zwana dalej Administratorem.
 2. administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia ofert, świadczenia usług, prawidłowej realizacji umowy, obsługi reklamacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda,
 5. podanie danych jest niezbędne do realizacji celów określonych w ust. 2, w przypadku niepodania danych niemożliwy będzie ich realizacja
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji obowiązków wynikajacych z umowy.
 8.  posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.