Jak możemy

pomóc?

Polskie i unijne prawodawstwo dot. branży kosmetycznej jest jednym z najbardziej skomplikowanych i wielowątkowych. Konsekwencje wszelkich działań związanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i jego działanie (także negatywne) ponosi osoba odpowiedzialna. Za wszelkie nieprawidłowości odpowiada ona administracyjnie, a w niektórych przypadkach także karnie.

Wprowadzenie kosmetyku do obrotu z ekspertami CosmetoSAFE to gwarancja bezpieczeństwa stosowania produktu oraz zgodności z prawem. Pomagamy na każdym etapie:

1

PRACE
BADAWCZO-WDROŻENIOWE

  1. Prawidłowe zdefiniowanie zakresu odpowiedzialności,
  2. Doradztwo naukowo-techniczne w zakresie aktualnych wymogów prawnych, recepturowania, niezbędnych badań czy oceny skuteczności działania kosmetyków,
  3. Wsparcie w zakresie tworzenia komunikacji marketingowej i wizualnej produktu,
  4. Przygotowanie pełnej dokumentacji produktów kosmetycznych (receptura, surowce, badania, technologia produkcji, opakowanie),

2

WPROWADZENIE
DO OBROTU

  1. Ocena bezpieczeństwa kosmetyku,
  2. Notyfikacja w europejskim Portalu Zgłaszania Produktów Kosmetycznych (CPNP).

3

MONITOROWANIE CYKLU ŻYCIA PRODUKTU NA RYNKU

  1. Reformulacje, reklamacje, działania niepożądane,
  2. Profesjonalne doradztwo w przypadku kontroli inspekcji państwowych i sytuacji kryzysowych.