O bezpieczeństwie kosmetyków
wiemy wszystko

Ocena bezpieczeństwa kosmetyków.
Z zespołem CosmetoSAFE możesz mieć pewność, że wprowadzany przez Ciebie na rynek produkt kosmetyczny spełnia wszystkie wymogi prawne (a jest ich naprawdę dużo), jest bezpieczny dla użytkowników i właściwie oznakowany.

Producentom, importerom i dystrybutorom kosmetyków
pomagamy wprowadzać je na rynek polski i europejski.

Profesjonalnie wspieramy 

firmy na każdym etapie wprowadzania kosmetyku do obrotu.

Doradzamy w przypadku kontroli inspekcji państwowych i sytuacji kryzysowych.

Bezpiecznie przeprowadzimy 

Cię przez cały proces oceny bezpieczeństwa kosmetyku.

Safety assessment, czyli ocena bezpieczeństwa kosmetyków – na czym polega i kto może ją wykonać?

Zgodnie z prawem każdy produkt kosmetyczny wprowadzany do obrotu musi być bezpieczny dla zdrowia konsumentów. Czy tak rzeczywiście jest, ocenia ekspert – safety assessor. Jest to osoba posiadająca dyplom lub inny dowód formalnych kwalifikacji, przyznany w wyniku ukończenia teoretycznych i praktycznych studiów uniwersyteckich w dziedzinie farmacji, toksykologii, medycyny lub innej zbliżonej dyscypliny lub kursu uznawanego przez dane państwo członkowskie za równorzędny (art. 10 Rozp. 1223/2009/WE).

Ocena bezpieczeństwa stosowania kosmetyku, inaczej ocena ryzyka, to ocena prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych skutków dla zdrowia człowieka. Safety assessor analizuje właściwości kosmetyku jako całości i poszczególnych jego składników.

Ocena ryzyka stosowania kosmetyków zwykle składa się z 4 etapów:

  1. identyfikacja zagrożeń – określenie, czy i w jaki sposób substancja może być toksyczna,
  2. charakterystyka zagrożenia – ocena zależności dawka – odpowiedź. Jeśli substancja stwarza zagrożenie, ten etap sprowadza się do poszukiwania określonej dawki substancji, przy której szkodliwe efekty nie występują,
  3. ocena ekspozycji – ocena, na jaką dawkę substancji konsumenci są narażeni w trakcie aplikacji kosmetyku,
  4. charakterystyka ryzyka – oszacowanie tzw. marginesu bezpieczeństwa.

Ostatnim elementem oceny bezpieczeństwa jest tzw. zarządzanie ryzykiem. Tam, gdzie ryzyko dla zdrowia istnieje, można je minimalizować przez odpowiednie warunki stosowania produktu czy specjalne środki ostrożności: m.in. krótki czas kontaktu ze skórą, niestosowanie w okolicach oczu, przeznaczenie wyłącznie do użytku profesjonalnego, konieczność wykonania próby uczuleniowej przed zastosowaniem, czy zalecenie stosowania ochrony przeciw promieniom UV po stosowaniu wyrobu. Elementem zarządzania ryzykiem jest także oznakowanie składu na etykiecie wyrobu, aby osoba uczulona mogła zrezygnować z jego stosowania, jeśli zawiera określone, specyficzne dla niej alergeny.

Ocena bezpieczeństwa kosmetyków – więcej informacji. 

Dlaczego nasza analiza jest rzetelna?

Mamy ponad 13 lat doświadczenia w ocenie bezpieczeństwa kosmetyków. W naszym portfolio są setki kosmetyków dla polskich i międzynarodowych marek. Specjaliści CosmetoSAFE mają wykształcenie chemiczne, toksykologiczne i kosmetologiczne oraz ukończone międzynarodowe kursy dla safety asessorów.

Aktualności

Nitrozoaminy to związki chemiczne sklasyfikowane jako potencjalne czynniki rakotwórcze. Nitrozoaminy powstają, gdy środki nitrozujące reagują z aminami drugorzędowymi lub trzeciorzędowymi. Przykładami czynników nitrozujących są azotyny