Chemofobia czy naturomania – od omówienia tych dwóch zjawisk rozpoczęło się dzisiejsze wystąpienie…