W ślad za decyzjami, ECHA i EFSA pojawiły się obawy o to, czy powinno się wykorzystywać dwutlenek tytanu w kosmetykach.