Regulacje w 2023 roku

2023 to totalny roller coster regulacyjny! W swoich zespołach na pewno musieliście zmierzyć się przynajmniej z niektórymi z poniższych tematów. ✅ zakaz/ograniczenia stosowania mikroplastików (zmiana załącznika XVII Rozp. REACH, zgodnie z rozporządzeniem 2023/2055) ✅ zmiana rozporządzenia kosmetycznego w zakresie oznakowaniaalergenów (łącznie 80 pozycji w aneksie III)✅ uregulowanie stosowania retinolu, kwasu kojowego, arbutyny, flawonoidów sojowych w produktach kosmetycznych✅ zakaz stosowania dla kolejnych substancji CMR: […]