Bądź na bieżąco

Aktualności

Ditlenek tytanu i nowe regulacje dla kosmetyków

Trzy, cztery.. i sześć! O zmianach w regulacjach dotyczących TiO2

Czy zauważyliście, że w ostatnim czasie regulacje dotyczące stosowania ditlenku tytanu (TiO2) w kosmetykach znacząco się zmieniły? Zgodnie z ostatnią skonsolidowaną wersją Rozporządzenia 1223/2009 stosowanie TiO2 regulowane jest obecnie zgodnie z aż 3 aneksami (z których najważniejsze fragmenty wybraliśmy dla Was poniżej):

  •  Aneks III – TiO2 spełniający definicję substancji rakotwórczej, szczegóły: TiO2 aneks III
  • Aneks IV – TiO2 spełniający kryteria dla pigmentu stosowanego w kosmetykach, szczegóły: TiO2 aneks IV

Ale to nie koniec modyfikacji! Zaszły również znaczące zmiany w zakresie stosowania TiO2 w żywności. Otóż zakaz stosowania E171 stał się faktem! Opublikowano bowiem Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/63 z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do dodatków do żywności, w wyniku którego TiO2 (E171) nie znajduje się już na liście dozwolonych do stosowania barwników spożywczych (załącznik II Rozp. 1333/2008). Przyjęto okresy przejściowe, zgodnie z którymi do 7 sierpnia br. żywność wyprodukowana zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 7 lutego br. może być nadal wprowadzana do obrotu, ale już po tej dacie ma prawo pozostać na rynku do czasu upływu daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia. 

Konsekwencje tej regulacji odbijają się także na możliwości stosowania ditlenku tytanu (E 171) jako barwnika w produktach leczniczych. W tej sprawie z pewnością konieczne będą konsultacje Komisji z Europejską Agencją Leków, czas na podjęcie decyzji to 3 lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Jak widać, w sprawach regulacyjnych trzeba być czujnym – dlatego polecamy współpracę z naszymi ekspertami! 

W tym roku po raz pierwszy w historii odbywających się raz na trzy lata konferencji szkoleniowo – naukowych Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego odbędą się warsztaty dotyczące
Czy zauważyliście, że w ostatnim czasie regulacje dotyczące stosowania ditlenku tytanu (TiO2) w kosmetykach znacząco się zmieniły?