Dlaczego

CosmetoSAFE?

mgr Anna Tuwalska

Asystent safety assessora

+48 884 286 740

info@cosmetosafe.pl

Ma za sobą doświadczenie w prestiżowych firmach kosmetycznych w działach ds. legislacji, a także kontroli jakości. Jako laborant wspomagała także technologów przy formulacjach, dlatego dobrze rozumie ich specyfikę pracy.

Ma doświadczenie w pracy badawczej przy wielu projektach naukowych w dziedzinie biopolimerów, fotodegradacji i inżynierii tkankowej. Brała udział w projektach naukowych o fibroinie jedwabiu, realizowanych na Katedrze Biomateriałów i Kosmetyków, UMK.

 
 

 

 

mgr Anna Tuwalska

Podczas stypendium w Republice Czeskiej przygotowywała trójwymiarowe biomateriały na bazie kolagenu, chitozanu i nanohydroksyapatytu. Jest autorką badań, których wyniki publikowano w czasopismach i nagradzano podczas konferencji naukowych.

Anna uczestniczyła w wielu konferencjach i szkoleniach branżowych, poświęconych tematyce REACH i CLP, naturalności surowców kosmetycznych, rejestracji kosmetyków oraz zgłoszeń wyrobów medycznych. Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.