Dlaczego

CosmetoSAFE?

mgr Sandra Zelent-Kraciuk

Safety Assessor

+48 884 286 740

info@cosmetosafe.pl

Kosmetolog ze szczególnym zainteresowaniem chemią kosmetyczną.
 

W 2022 obroniła  swoją pracę magisterską „Badania toksykometryczne nanosfer srebra w modelu embrionalnym Danio pręgowanego”. Od października 2022 pełni w CosmetoSAFE funkcję safety assessora.

mgr Sandra Zelent-Kraciuk

Ma za sobą doświadczenia w pracy badawczej, jak również dydaktycznej: prowadziła zajęcia laboratoryjne z zakresu surowców i form kosmetycznych oraz metod oceny działania kosmetyków.

Wcześniej pełniła funkcję asystentki merytorycznej rektora ds. wsparcia współpracy ze zleceniodawcami w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie.

 

Badała m.in. wpływ formy fizykochemicznej kosmetyku na szybkość transportu przeznaskórkowego peptydu z grupy inhibitorów neurotransmiterów.

W 2015 r. wyróżniona główną nagrodą w Ogólnopolskim konkursie na pracę dyplomową z zakresu kosmetologii organizowanym przez redakcję „Dermatologii Estetycznej” oraz WSZKiPZ. Uczestniczka grup roboczych Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego oraz wielu konferencji dotyczących szeroko pojętej kosmetologii.

W zespole CosmetoSAFE Consulting od 2018 r.