Bądź na bieżąco

Aktualności

Olejki eteryczne w kosmetykach – zmiany!

Olejki eteryczne to bardzo ważna dla nas grupa składników aktywnych, dodatków zapachowych czy aromatyzujących…

Do końca czerwca sektor kosmetyczny żył propozycją zmian dotyczących klasyfikacji #MOCS (More than One Constituent Substances), które zostały zaproponowane w ramach rewizji rozporządzenia #CLP.
Obawialiśmy się konserwatywnego podejścia do oceny zagrożeń i oceny olejków eterycznych w oparciu o dane dla ich składowych (z pominięciem dostępnych danych toksykologicznych dla olejków jako MOCS!).
Na szczęście zyskaliśmy nieco czasu.
W ramach ostatnich prac nad zmianami rozp. CLP koncepcja MOCS została wyłączona z projektu z klauzulą rewizyjną. Teraz mamy 4 lata na przygotowanie i przedstawienie raportu oraz argumentacji, dlaczego podejście MOCS nie jest dobrym rozwiązaniem.

Temat MOCS nieco się oddalił, ale nie oznacza to końca zmian w zakresie stosowania olejków eterycznych:

✔️26 lipca 2023 opublikowano rozporządzenie 2023/1545 zmieniające wymogi oznakowania potencjalnych alergenów zapachowych! Mamy dodatkowe 56 pozycji w aneksie III Rozp. 1223/2009, wśród nich ok. 20 to specyficzne olejki eteryczne wymagające oznakowania… Co więcej, w praktyce zmiana dotyczy każdego olejku eterycznego – po wejściu w życie rozporządzenia musimy analizować zawartość wszystkich – „starych” i nowych alergenów zapachowych w surowcach kosmetycznych!

✔️W czerwcu ukazała się kolejna – 51 poprawka do tzw. Standardów IFRA, czyli wymagań formalnych w zakresie bezpieczeństwa stosowania substancji zapachowych. 47 nowych restrykcji składnikowych, jedna substancja podlegająca zakazowi stosowania; 12 zmian dla istniejących już wcześniej restrykcji składnikowych.

Już teraz legislator przygotował dla nas wiele zmian, a to może być dopiero ich początek, dlatego warto zastanowić nad tym jak je wdrożyć.

❓Jesteście gotowi na zmiany w oznaczeniach alergenów?
My tak, dzięki CosmetoSAFE Assist!

➡️Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy na: cosmetosafeassist.pl

Podczas webinarium Bezpieczny Produkt Kosmetyczny będziemy mówić o etapie najważniejszym, by tę pewność uzyskać – produkcji, wymogach prawnych, a także trendach na rynku surowców.
Olejki eteryczne to bardzo ważna dla nas grupa składników aktywnych, dodatków zapachowych czy aromatyzujących…