Ochrona przyrody coraz częściej staje się ważnym kryterium przy wyborze produktów przez konsumentów. Dotyczy to także kosmetyków z filtrami do opalania.