Webinarium BMP Bezpieczny Produkt Kosmetyczny

Podczas webinarium Bezpieczny Produkt Kosmetyczny będziemy mówić o etapie najważniejszym, by tę pewność uzyskać – produkcji, wymogach prawnych, a także trendach na rynku surowców.

Co jest, a co nie jest kosmetykiem w UE?

Kosmetyki podlegają bardzo restrykcyjnej i szczegółowej regulacji prawnej. Jednak samo ich wprowadzenie do obrotu nie wymaga pozwolenia ani urzędowej rejestracji.

Infografika