Bądź na bieżąco

Aktualności

Zwiększamy kompetencje!

Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jesienią ubiegłego roku uruchomił nowy kierunek ⇥ „Toksykologia z elementami kryminalistyki”. Są to pierwsze studia stacjonarne w Polsce w zakresie toksykologii, zgodne z europejskim modelem nauczania. A Sandra Zelent-Kraciuk jest jedną z pierwszych jego słuchaczek. O tym, jak ważna jest toksykologia w ocenie bezpieczeństwa, na pewno nie musimy Państwu przypominać. 

Jakie nowe kompetencje zyskuje kolejny członek naszego zespołu?
➡️Umiejętność naukowej analizy zagrożenia dla życia i zdrowia, 
➡️Właściwa ocena ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem, 
➡️Znajomość prawodawstwa krajowego i unijnego w różnych obszarach toksykologii regulacyjnej. 

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (#FDA, U.S. Food and Drug Administration) opublikowała ostateczne wyniki rocznego badania próbek produktów kosmetycznych zawierających talk, sprawdzanych pod kątem