Bądź na bieżąco

Aktualności

CosmetoSAFE partnerem merytorycznym Beauty Innovations!

Kilka dni temu poznaliśmy propozycję zmian dla rozporządzenia CLP, zgodnie z którymi mają zostać wdrożone nowe klasy zagrożeń:

  • dla substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (ED),
  • substancji trwałych, wykazujących zdolność do bioakumulacji i toksycznych (PBT/vPvB),
  • substancji trwałych w środowisku, mobilnych w środowisku wodnym i toksycznych (PMT/vPvM).

 

To dobrze – to kolejny krok w dostosowaniu legislacji do postępu naukowego. Jednocześnie zrezygnowano z propozycji wprowadzenia nowych piktogramów dla powyższych klas zagrożeń.

A o szczegółach rewizji Rozporządzenia CLP będziemy rozmawiać już 7- 8 grudnia podczas Beauty Innovations!
Zapraszamy serdecznie w imieniu Iwona Bialas i Biotechnologia.pl.

Rozpocznij kolejny kwartał od przygotowania Twojego zespołu do zmian w praktykach rynkowych i legislacji kosmetycznej.
Kilka dni temu poznaliśmy propozycję zmian dla rozporządzenia CLP, zgodnie z którymi mają zostać wdrożone nowe klasy zagrożeń.