Bądź na bieżąco

Aktualności

Pamiętacie historię lilialu? Czy podobny los czeka inne składniki?

Pamiętacie jakie zamieszanie wywołała zmiana statusu legislacyjnego składnika? 

Możliwość wprowadzania i udostępniania kosmetyków z lilialem na rynku europejskim skończyła się w dniu 1 marca 2022. Dlaczego? Bo w UE mamy artykuł 15 rozporządzenia kosmetycznego zabraniający nam stosowania substancji CMR (chyba że w drodze wyjątku uda się uzasadnić jej bezpieczne użycie… ale tak się tutaj nie stało).

Wspominaliśmy, że status stosowania substancji jeśli chodzi o inne produkty, np. detergenty, nie uległ zmianie (jeśli tylko finalna mieszanina z jego zawartością nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako reprotoksyczna)… Wygląda na to, że zgodnie z aktualnymi zamierzeniami stosowanie lilialu także w innych branżach jest zagrożone. Z dniem 8 lipca 2021 r. Butylphenyl Methylpropional (Lilial) został wpisany na listę kandydacką substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (#SVHC), ze względu na swoje właściwości (Repr. 1B). W lutym 2022 złożono wniosek formalny o włączenie lilialu do załącznika XIV Rozp. REACH. Jeśli propozycja zostanie zaakceptowana podmiot, który będzie chciał stosować lilial w swoich wyrobach będzie musiał zwrócić się o stosowne zezwolenie w tym zakresie. Więcej informacji znajdziecie w załączniku: https://echa.europa.eu/pl/recommendations-for-inclusion-in-the-authorisation-list/-/dislist/details/0b0236e186ebd987. Jeśli interesuje Was to jakie substancje podlegają aktualnie procedurze udzielania zezwoleń zerknijcie: https://echa.europa.eu/pl/authorisation-list

No dobrze, sytuacja z lilialem (przynajmniej dla nas) to zamknięty rozdział… Czy aktualnie inne składniki kosmetyczne są zagrożone? 

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano właśnie tzw. 18 ATP do rozporządzenia CLP, zmieniające klasyfikację chemiczną szeregu substancji. Więcej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32022R0692.

Wśród nich znaczenie dla branży kosmetycznej ma kilka pozycji, my skupimy się na jednej.

Lubicie kakao, herbatę, yerba matę?? Składnikiem aktywnym biologicznie w nich obecnym jest (m.in.) teofilina – podobnie jak kofeina – należąca do grupy alkaloidów purynowych… Uzyskała właśnie status substancji reprotoksycznej: Theophylline (CAS no 58-55-9): Repr. 1B. Jej naturalna zawartość w powszechnych produktach spożywczych nie jest zagrożona, ale nie będzie jej można już stosować jako samodzielnego składnika kosmetycznego. 

Teofilina w ramach tzw. Omnibusa VI zostanie włączona do załącznika II rozporządzenia kosmetycznego i zakazana do stosowania. Terminem wprowadzenia zakazu (podobnie jak miało to miejsce w przypadku lilialu) będzie data „wejścia w życie” 18 ATP do CLP, czyli: 23 listopada 2023 r.

Koniecznie sprawdźcie czy Wasze produkty zawierają składniki obecne w 18 ATP i odpowiednio przygotujcie się do zmian legislacyjnych. Niech sytuacja Was ponownie nie zaskoczy!!!

Inspekcja Handlowa zbadała w II i IV kwartale 2020 r. rynek kosmetyków. Czego dowiadujemy się z podsumowania tego badania?
Możliwość wprowadzania i udostępniania kosmetyków z lilialem na rynku europejskim skończyła się w dniu 1 marca 2022. Dlaczego? Bo w UE mamy artykuł 15 rozporządzenia kosmetycznego zabraniający nam stosowania substancji CMR (chyba że w drodze wyjątku uda się uzasadnić jej bezpieczne użycie… ale tak się tutaj nie stało).