Co jest, a co nie jest kosmetykiem w UE?

Kosmetyki podlegają bardzo restrykcyjnej i szczegółowej regulacji prawnej. Jednak samo ich wprowadzenie do obrotu nie wymaga pozwolenia ani urzędowej rejestracji.

Kosmetyki podlegają bardzo restrykcyjnej i szczegółowej regulacji prawnej. Jednak samo ich wprowadzenie do obrotu nie wymaga pozwolenia ani urzędowej rejestracji.