Kolejny z członków naszego zespołu zyskuje nowe kompetencje.