Bądź na bieżąco

Aktualności

Talk na cenzurowanym. Co wynika z badań Amerykanów?

Kilkanaście dni temu Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (#FDA, U.S. Food and Drug Administration) opublikowała ostateczne wyniki rocznego badania próbek produktów kosmetycznych zawierających talk, sprawdzanych pod kątem obecności azbestu. 

Wnioski? Wszystkie 50 badanych próbek dało wynik negatywny. To dobra wiadomość, bo azbest jest znanym czynnikiem rakotwórczym dla ludzi, a jego zagrożenia dla zdrowia są dobrze udokumentowane. Zbyt często – i pochopnie – oskarża się jednak przemysł kosmetyczny za oceanem o jego obecność, jako zanieczyszczenia, w produktach z talkiem. Począwszy od lat 70 ubiegłego wieku publikowane są informacje o procesach sądowych w USA, a ostatnio także o gigantycznych odszkodowaniach opłacanych przez duże koncerny kosmetyczne na rzecz konsumentów, którzy wiążą stosowanie zasypek z talkiem z występowaniem nowotworów jajników. 

Co warte podkreślenia – procesy te toczą się właściwie tylko na rynku amerykańskim, a część obserwatorów wiąże to ze specyficznym dla USA systemem prawnym.

Poza tym, jak dotąd, nie udało się udowodnić związku przyczyznowo-skutkowego pomiędzy stosowaniem zasypek a nowotworami jajników (nie stwierdzono tej zależności nawet po przeanalizowaniu danych dla > 250 000 kobiet w USA: doi:10.1001/jama.2019.20079). Azbest jest natomiast powszechnie znanym kancerogenem inhalacyjnym (nowotwory płuc).

FDA zapowiedziała dalsze działania na rzecz ochrony konsumentów, tj. kolejne 50 testów produktów kosmetycznych zawierających talk w celu oceny obecności azbestu. Spodziewamy się jednak, że wyniki po zakończeniu kontroli w 2022 r. będą podobne.

Źródło: https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-releases-data-agencys-2021-testing-talc-containing-cosmetic-products-asbestos

Bezpieczeństwo na plaży to przede wszystkim ratownik, a jeśli do tego jest przystojny jak z filmu „Słoneczny Patrol” – nie zaszkodzi. 😊 
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (#FDA, U.S. Food and Drug Administration) opublikowała ostateczne wyniki rocznego badania próbek produktów kosmetycznych zawierających talk, sprawdzanych pod kątem obecności azbestu.