Bądź na bieżąco

Aktualności

Co po Lilialu? – CosmetoSAFE szkoli branżę!

10 marca br. dr inż. Iwona Białas poprowadziła webinarium, zainicjowane przez wiadomoscikosmetyczne.pl. Powód? Zakaz sprzedawania kosmetyków z lilialem i kolejne projektowane zmiany w prawie kosmetycznym, które wywołały szczególne poruszenie wśród dystrybutorów kosmetyków.

Problemy producentów i dystrybutorów związane z zakazem sprzedawania kosmetyków z lilialem (INCI: Butylphenyl Methylpropional) w Unii Europejskiej okazały się na tyle poważne, że wielu z nich zapragnęło poszerzyć wiedzę z tego zakresu. Dr inż. Iwona Białas zaprojektowała i przeprowadziła szkolenie, podczas którego omówiła szczegóły i specyfikę procesu legislacyjnego dla lilialu. 

Pamiętajmy: 

  • o możliwościach stosowania substancji w kosmetykach decyduje legislacja kosmetyczna i chemiczna!
  • to, że substancja stwarza zagrożenie nie oznacza jeszcze, że stwarza ona ryzyko (szkodliwe dla zdrowia efekty jej stosowania).

Zakaz stosowania lilialu jest konsekwencją art. 15 Rozp. 1223/2009, czyli zakazu stosowania w kosmetykach substancji klasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne i reprotoksyczne (CMR). Na mocy art. 15 istnieje jednak procedura odstępstwa od zakazu, jeśli zostanie udowodnione, że pomimo zagrożenia dla zdrowia, stosowanie substancji nie jest związane z istotnym ryzykiem. Jak dotąd większość istotnych składników kosmetycznych była procedowana zgodnie z tą procedurą, w przypadku lilialu tak się jednak nie stało…

W styczniu 2019 roku lilial został sklasyfikowany jako substancja reprotoksyczna (Repr. 1B). Na mocy rozporządzenia wdrażającego klasyfikację (15 ATP do CLP) od 1 marca 2022, zgodnie z art. 15 rozporządzenia kosmetycznego, lilial nie może być już stosowany w kosmetykach. 

Nieporozumienia widoczne na rynku wynikają z oczekiwania, że stosowanie Lilialu w kosmetykach będzie bronione przez branżę (na mocy odstępstwa od art. 15). Niestety procedura ta nie została zainicjowana, więc pewne było że zakaz stosowania uprawomocni się 1 marca 2022 roku (bez okresów przejściowych). 

Pamiętajmy, że 15 ATP do CLP dotyczyło lilialu, ale również pirytonianu cynku (Zinc Pirythione). Dla pirytonianu (pomimo pozytywnej opinii Komitetu SCCS o bezpieczeństwie jego stosowania w szamponach) istnieją substancje alternatywne i z tego względu, zgodnie z art. 15, nie jest możliwe wdrożenie procedury odstępstwa od zakazu stosowania. 

Oba składniki: lilial i pirytonianu cynku znajdują się obecnie w aneksie II Rozp. 1223/2009 (w wykazie substancji zakazanych do stosowania). 

Spotkanie było okazją do rozmowy o przyszłych restrykcjach lub ograniczeniach stosowania surowców kosmetycznych. Właścicielka CosmetoSAFE zasugerowała, że w dobie #Zielonego Ładu sytuacji podobnych do tej z lilialem, czy pirytonianem cynku może być znacznie więcej. Umiejętność przewidywania zmian i szybkie reagowanie na poziomie technologicznym to chyba jedne z największych aktualnych bolączek całej branży. 

Sytuacja z lilialem zobrazowała także konieczność doprecyzowania umów handlowych między graczami na rynku w zakresie odpowiedzialności za skutki zmian legislacji składnikowej – padło o to wiele pytań ze strony uczestników.

Do zobaczenia kolejnym razem! 

25 września 2023 r. w dzienniku ustaw pojawiło się nowe Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2055 dotyczące rejestracji, oceny i stosowania mikroplastików. To efekt wieloletnich działań Unii
10 marca br. dr inż. Iwona Białas poprowadziła webinarium, zainicjowane przez wiadomoscikosmetyczne.pl. Powód? Zakaz sprzedawania kosmetyków z Lilialem i kolejne projektowane zmiany w prawie kosmetycznym, które wywołały szczególne poruszenie wśród dystrybutorów kosmetyków.