Bądź na bieżąco

Aktualności

Seminarium dla safety assessorów DGK/IKW

Seminarium dla safety assessorów, organizowane przez DGK/IKW, to jedno z najbardziej prestiżowych szkoleń z tego zakresu w Europie. Jego absolwentką jest także dr inż. Iwona Białas, która tym razem w jesiennej edycji wystąpi w roli wykładowcy!

Seminarium dla safety assessorów, organizowane przez DGK/IKW, to jedno z najbardziej prestiżowych szkoleń z tego zakresu w Europie. Jego absolwentką jest także dr inż. Iwona Białas, która tym razem w jesiennej edycji wystąpi w roli wykładowcy!

Podczas seminarium 7 października 2020 r., o godz. 10:00 wygłosi wykład zatytułowany „Czy brak wartości PoD zawsze stanowi problem przy ocenie bezpieczeństwa składników kosmetycznych?”. To duża radość i nobilitacja!

Podczas seminarium 7 października 2020 r., o godz. 10:00 wygłosi wykład zatytułowany „Czy brak wartości PoD zawsze stanowi problem przy ocenie bezpieczeństwa składników kosmetycznych?”. To duża radość i nobilitacja!

Nitrozoaminy to związki chemiczne sklasyfikowane jako potencjalne czynniki rakotwórcze. Nitrozoaminy powstają, gdy środki nitrozujące reagują z aminami drugorzędowymi lub trzeciorzędowymi. Przykładami czynników nitrozujących są azotyny
Seminarium dla safety assessorów, organizowane przez DGK/IKW, to jedno z najbardziej prestiżowych szkoleń…