Czy zauważyliście, że w ostatnim czasie regulacje dotyczące stosowania ditlenku tytanu (TiO2) w kosmetykach znacząco się zmieniły?