Nitrozaminy w kosmetykach

Nitrozoaminy to związki chemiczne sklasyfikowane jako potencjalne czynniki rakotwórcze. Nitrozoaminy powstają, gdy środki nitrozujące reagują z aminami drugorzędowymi lub trzeciorzędowymi. Przykładami czynników nitrozujących są azotyny (takie jak azotyn sodu) i tlenki azotu. Związki te można znaleźć w różnych środowiskach i mogą reagować z aminami z różnych źródeł. Reakcja ta dodatkowo może zachodzić w specyficznych warunkach, takich jak wysokie pH lub podwyższona temperatura.

Regulacje w 2023 roku

2023 to totalny roller coster regulacyjny! W swoich zespołach na pewno musieliście zmierzyć się przynajmniej z niektórymi z poniższych tematów. ✅ zakaz/ograniczenia stosowania mikroplastików (zmiana załącznika XVII Rozp. REACH, zgodnie z rozporządzeniem 2023/2055) ✅ zmiana rozporządzenia kosmetycznego w zakresie oznakowaniaalergenów (łącznie 80 pozycji w aneksie III)✅ uregulowanie stosowania retinolu, kwasu kojowego, arbutyny, flawonoidów sojowych w produktach kosmetycznych✅ zakaz stosowania dla kolejnych substancji CMR: […]

Sprawdź co się wydarzyło w CosmetoSAFE w 2023 r.

Styczeń to tradycyjnie już czas podsumowań.Jednak dla nas cały 2023 był rokiem analizowania 10 lat działalności CosmetoSAFE Consulting i planowania kolejnej dekady naszego funkcjonowania. ✅Jak celebrowaliśmy nasz jubileusz?✅Jakie nowe rozwiązania dla działów R&D stworzyliśmy wykorzystując moc naszych doświadczeń?✅ Gdzie mieliśmy okazję spotkać się z Państwem? To był dla nas bardzo intensywny rok!Także dlatego, że wszystkie dodatkowe aktywności musieliśmy […]

Wesołych Świąt!

🎄Drodzy Państwo,
Wraz z zespołem CosmetoSAFE Consulting –
na zbliżające się święta, ale też w całym Nowym Roku – życzymy Państwu przede wszystkim czasu. To dziś, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym, jedno z najcenniejszych aktywów. To wartość, której nie można dokupić, dlatego życzymy Wam, abyście umieli nim rozsądnie gospodarować, priorytetyzować cele i skutecznie ograniczać to, co Was rozprasza.

Alergeny zapachowe: Czy jesteś już gotowy na nadchodzące zmiany?

🔝Niedawne zmiany prawne związane z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/1545 z lipca 2023 r. rozszerzyły listę potencjalnych alergenów zapachowych z 24 na aż 80 pozycji!
➡️To oznacza, że firmy kosmetyczne muszą dokładnie przeanalizować swoje produkty oraz dostosować je do nowych wymagań.

Alergeny zapachowe – regulacyjny roller coster

Już jest najnowsze wydanie kwartalnika Świat Przemysłu Kosmetycznego!
A w nim nasza ekspertka Sandra Zelent-Kraciuk przybliża kwestie związane z regulacyjnym roller-costerem dotyczącym alergenów zapachowych.

Ekokosmetyki – jak na przestrzeni 10 lat niszowa moda zmieniła się w wiodący trend?

Od 2013 roku, kiedy CosmetoSAFE zaczynało swoje funkcjonowanie na rynku, branża kosmetyczna w Polsce musiała zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. Na przestrzeni tych 10 lat zmieniło się nie tylko Rozporządzenie (WE) 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych (obecnie obowiązuje jego 33 już poprawka), ale przede wszystkim zmienił się klient branży Beauty.

Od 2013 roku, kiedy CosmetoSAFE zaczynało swoje funkcjonowanie na rynku, branża kosmetyczna w Polsce musiała zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. Na przestrzeni tych 10 lat zmieniło się nie tylko Rozporządzenie (WE) 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych (obecnie obowiązuje jego 33 już poprawka), ale przede wszystkim zmienił się klient branży Beauty.